Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Cập nhật [18/11/2023]

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA.

Điều khoản & Điều kiện sử dụng này tạo thành thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù là cá nhân hay nhân danh một thực thể (gọi tắt là "bạn") và e-travel.vn (gọi tắt là "chúng tôi"), liên quan đến việc truy cập và sử dụng trang web [https://e-travel.vn/] cũng như bất kỳ hình thức tuyên truyền, quảng bá, truy cập web qua điện thoại di động hoặc ứng dụng app nào khác có liên quan, được liên kết hoặc kết nối với nhau (gọi chung là "e-travel.vn").

Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập e-travel.vn, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản & Điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản này, thì bạn hoàn toàn bị cấm truy cập và bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên e-travel.vn theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào và không vì bất cứ lý do gì.

Chúng tôi sẽ thông báo về các thay đổi bằng cách cập nhật "Ngày cập nhật" mới nhất trên trang Điều khoản & Điều kiện sử dụng và bạn sẽ không có quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó.

Trách nhiệm của bạn là định kỳ xem lại các thông báo cập nhật của Điều khoản & Điều kiện sử dụng. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã biết và chấp nhận những thay đổi trong mọi nội dung được sửa đổi, bởi việc bạn tiếp tục sử dụng website sau ngày Điều khoản & Điều kiện sử dụng được sửa đổi như vậy đã được công bố.

Thông tin được cung cấp trên e-travel.vn không nhằm mục đích tuyên truyền hoặc được sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi tuyên truyền hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó .

Theo đó, những người chọn truy cập e-travel.vn từ các vị trí địa lý khác nhau sẽ tự mình thực hiện và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. 

Trang web e-travel.vn này dành cho người dùng ít nhất 18 tuổi. Những người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký.

Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của họ sử dụng trang web. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải có cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc và đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện sử dụng này trước khi bạn truy cập, sử dụng e-travel.vn.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

Trừ khi có quy định khác, e-travel.vn là tài sản độc quyền của chúng tôi, cùng với tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, tính năng, phần mềm mở rộng, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên e-travel.vn (gọi chung là "nội dung") cũng như các nhãn hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và logo có trong đó (các "nhãn hiệu") đã được chủ sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi sử dụng được bảo vệ bởi luật bản quyền, các nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như luật cạnh tranh của Việt Nam, Hoa Kỳ, các khu vực pháp lý nước ngoài và các công ước quốc tế.

Nội dung và nhãn hiệu được cung cấp trên e-travel.vn "được hiển thị" chỉ mang thông tin và sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không một phần nào của e-travel.vn và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tổng hợp, tái bản, đăng lại, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc các hành động khác được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Với điều kiện bạn đủ điều kiện sử dụng e-travel.vn, bạn được cấp phép có giới hạn để truy cập và sử dụng trên website, bạn có thể tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của nội dung mà bạn có quyền truy cập chính xác cho cá nhân, sử dụng phi thương mại.

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và cho e-travel.vnNội dung và Nhãn hiệu

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG (TRUY CẬP & SỬ DỤNG WEBSITE).

Bằng cách sử dụng e-travel.vn, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

(1) Tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, kịp thời và đầy đủ;

(2) Bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký khi cần thiết;

(3) Bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này;

 (4) Bạn không dưới 18 tuổi.

 (5) Bạn không phải là trẻ vị thành niên trong phạm vi quyền hạn mà bạn cư trú [hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã nhận được sự cho phép của phụ huynh để sử dụng e-travel.vn;

 (6) Bạn sẽ không truy cập trang e-travel.vn thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay các cách khác;

 (7) Bạn sẽ không sử dụng e-travel.vn cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;

 (8) Việc sử dụng e-travel.vn của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi truy cập, sử dụng e-travel.vn cho hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE.

[Chúng tôi nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của các sản phẩm dịch vụ có sẵn trên e-travel.vn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của sản phẩm sẽ tuyệt đối chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, thực tế hoặc không có lỗi khác, nhiều trường hợp do màn hình điện tử của phương tiện truy cập của bạn có thể không phản ánh chính xác màu sắc và chi tiết thực tế của các sản phẩm.] 

Tất cả các hình ảnh dịch vụ, sản phẩm được hiển thị đa số đều có sẵn hoặc sẽ có thông báo trong tình trạng còn hoặc hết chỗ [ngoại lệ, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ có sẵn hay không do đối tác hoặc Nhà cung cấp chậm cập nhật]. 

Chúng tôi có quyền ngừng đăng sản phẩm, dịch vụ bất kỳ lúc nào nếu Nhà cung cấp hoặc đối tác vi phạm quy định hoặc sản phẩm không phù hợp với luật pháp nước sở tại hoặc vi phạm chính sách cùa website. Giá bán cho tất cả sản phẩm có thể được cập nhật thay đổi.

ĐẶT CHỖ VÀ THANH TOÁN.

Chúng tôi chỉ đồng ý các phương thức thanh toán được hiển thị trên trang sản phẩm.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện qua E-Travel. Bạn cũng đồng ý cập nhật kịp thời thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm địa chỉ email, phương thức thanh toán và ngày hết hạn thẻ thanh toán để chúng tôi có thể hoàn tất giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. 

Thuế cho sản phẩm sẽ được thêm vào giá mua theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi giá bất cứ lúc nào. Tất cả các khoản thanh toán hiện tại sẽ được tính bằng Việt Nam Đồng (VND), nếu bạn ở quốc gia khác Việt nam, đồng tiền thanh toán sẽ là đồng Đô la Mỹ (USD) được chuyển đổi.

Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí được hiển thị trên bảng giá, có hiệu lực cho giao dịch mua hàng và mọi phí vận chuyển áp dụng (nếu có). Bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí Nhà cung cấp thanh toán đã chọn cho bất kỳ số tiền nào khi đặt hàng. 

[Nếu đơn đặt hàng của bạn chịu phí định kỳ, thì bạn đồng ý với phương thức thanh toán của chúng tôi trên cơ sở định kỳ mà không cần yêu cầu sự chấp thuận trước của bạn cho mỗi khoản phí định kỳ, cho đến khi bạn hủy đơn đặt hàng áp dụng.] Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi hoặc sai lầm trong báo giá, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc nhận thanh toán.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ booking nào được đặt qua e-travel.vn. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy số lượng được phép mua cho mỗi cá nhân, tổ chức, hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một phương thức thanh toán và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. 

Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo phán quyết riêng của chúng tôi cho rằng các loại hàng hóa, dịch vụ đó chỉ được phép đặt hàng bởi các hạng thành viên, đối tượng ưu đãi (nam, nữ, lứa tuổi, khu vực địa lý...), đại lý, người bán lẻ từng khu vực địa lý hoặc nhà phân phối ( Áp dụng với trường hợp hàng hóa chỉ dành cho hạng thành viên, đại lý, người bán lẻ hoặc nhà phân phối). 

ĐỔI & HOÀN TRẢ.

[Tùy thuộc từng loại dịch vụ, hàng hóa và chính sách của mỗi Nhà cung cấp, sẽ có các chính sách hoàn trả, hoặc đổi sản phẩm dịch vụ khác nhau. Vui lòng xem chi tiết tại tab Chính sách bán hàng (nếu có) được đăng trên trang sản phẩm dịch vụ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua hàng nào].

CÁC HÀNH VI BỊ COI LÀ TRÁI PHÉP.

Bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng e-travel.vn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích chúng tôi cung cấp. E-travel.vn không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Là người sử dụng https://e-travel.vn/, bạn đồng ý KHÔNG:

 • Lấy dữ liệu một cách có hệ thống hoặc các nội dung khác từ e-travel.vn để tạo, biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, tạo bộ sưu tập, tạo cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng e-travel.vn để nhân danh quảng cáo, liên hệ..mà không được sự chấp thuận của chúng tôi.
 • Thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép e-travel.vn, bao gồm thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác cho mục đích gửi email không được yêu cầu hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 • Sử dụng đại lý mua hoặc đại lý phân phối để mua hàng, dịch vụ trên e-travel.vn cho các mặt hàng có chính sách riêng chỉ dành cho người tiêu dùng cuối cùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của e-travel.vn, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng e-travel.vn và / hoặc Nội dung có trong đó. Tham gia đóng khung trái phép hoặc liên kết đến e-travel.vn.
 • Lừa đảo, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng, thẻ tín dụng...
 • Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Tham gia vào bất kỳ việc sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét, đánh giá hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 • Can thiệp, phá vỡ hoặc tạo gánh nặng không đáng có trên e-travel.vn hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với e-travel.vn.
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người khác.
 • Bán hoặc chuyển hồ sơ của bạn.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ E-Travel.vn để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng e-travel.vn như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng e-travel.vn và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh số thương mại nào.
 • Giải mã, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc bằng bất kỳ cách nào tạo nên một phần của e-travel.vn.
 • Cố gắng bỏ qua mọi biện pháp của e-travel.vn được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào e-travel.vn hoặc bất kỳ phần nào của e-travel.vn.
 • Quấy rối, gây phiền nhiễu, đe dọa hoặc khủng bố bất kỳ nhân viên hoặc đại lý, nhà cung cấp nào của chúng tôi đang tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của e-travel.vn cho bạn.
 • Xóa bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác khỏi mọi Nội dung.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của e-travel.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) virus, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm sử dụng quá nhiều chữ in hoa và spam (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), cản trở việc sử dụng và thưởng thức trang web cố gắng làm gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, phá vỡ, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì e-travel.vn.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (giv giẻ rách), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là cơ chế thu thập phần mềm gián điệp gián điệp.
 • Ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc sử dụng trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập dữ liệu, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm khác.
 • Nhân danh ý kiến ​​của chúng tôi và / hoặc e-travel.vn.
 • Sử dụng e-travel.vn theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

ĐÓNG GÓP, ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG.

Website của chúng tôi có thể mời bạn đánh giá, nhận xét sản phẩm hoặc tham gia vào blog, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác và có thể cung cấp cho bạn các cơ hội để tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên e-travel.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là "Đóng góp").

Những người dùng khác của e-travel.vn và các trang web của bên thứ ba có thể xem được đóng góp. Như vậy, mọi Đóng góp bạn gửi có thể được coi là không bí mật và không độc quyền

Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá nào, bạn sẽ tuyên bố và bảo đảm rằng :

 • Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc hiệu suất và truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền đạo đức của bất kỳ bên thứ ba.
 • Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, e-travel.vn và những người dùng khác của e-travel.vn sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được xem xét bởi e-travel.vn tuân theo những Điều khoản sử dụng.
 • Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, phát hành và / hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của mỗi cá nhân có thể nhận dạng như vậy để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi e-travel.vn và các Điều khoản sử dụng.
 • Đóng góp của bạn không chính xác hoặc không sai lệch.
 • Đóng góp của bạn không được yêu cầu hoặc quảng cáo trái phép, tài liệu quảng cáo, chương trình kim tự tháp, đa cấp, thư dây chuyền, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác.
 • Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, mê hoặc, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống, hay nói cách khác là bị phản đối (như được xác định bởi chúng tôi).
 • Đóng góp của bạn không chế nhạo, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất cứ ai.
 • Đóng góp của bạn không ủng hộ việc lật đổ bạo lực của bất kỳ chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa tổn hại về thể chất đối với người khác.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào lấy thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc khai thác những người dưới 18 tuổi theo cách thức tình dục hoặc bạo lực.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em, hoặc nói cách khác là nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
 • Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ bình luận xúc phạm nào có liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật thể chất.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng nào vi phạm các nội dung trên đều vi phạm các Điều khoản sử dụng này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng truy cập vào website của bạn.

CẤP PHÉP SỬ DỤNG ĐÓNG GÓP ĐÁNH GIÁ.

Bằng cách đăng đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Trang web [hoặc làm cho Đóng góp có thể truy cập được vào Trang web bằng cách liên kết tài khoản của bạn từ Trang web với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn], bạn tự động cấp, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đã cấp quyền cho chúng tôi sử dụng không giới hạn, không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, thanh toán đầy đủ, quyền trên toàn thế giới và giấy phép để lưu trữ, sử dụng, sao chép, sao chép, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, retitle, lưu trữ, lưu trữ, bộ nhớ cache, thực hiện công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền, trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo, hoặc nói cách khác, và để chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, những Đóng góp đó, và cấp và ủy quyền cho những người cấp phép nói trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào được biết đến hoặc sau đây được phát triển và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, như áp dụng, và bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo nào, và hình ảnh cá nhân và thương mại bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức trong Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền đạo đức chưa được khẳng định trong các Đóng góp của bạn.
Chúng tôi không khẳng định quyền sở hữu đối với Đóng góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tuyên bố hoặc công bố nào trong Đóng góp của bạn do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Trang web.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn hoàn toàn đồng ý miễn trách nhiệm cho chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm và tránh mọi hành động pháp lý chống lại chúng tôi về Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình,

(1) để chỉnh sửa, sắp xếp lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào;

(2) để phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng vào các vị trí phù hợp hơn trên Trang web; và

(3) sàng lọc trước hoặc xóa mọi Đóng góp bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Đóng góp của bạn

HƯỚNG DẪN GỬI ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN & XẾP HẠNG.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực riêng biệt trên trang web để có thể gửi đánh giá, bình luận hoặc xếp hạng. Khi đăng đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau:

(1) Bạn nên có trải nghiệm trực tiếp với người / thực thể (sản phẩm, dịch ) được đánh giá;

(2) Đánh giá của bạn không được chứa những lời tục tĩu xúc phạm, hoặc ngôn ngữ lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc ghét;

(3) Đánh giá của bạn không được chứa các tài liệu tham khảo phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật;

(4) Đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu đến hoạt động bất hợp pháp;

(5) Bạn không nên liên kết với các đối thủ để đăng các đánh giá tiêu cực;

(6) Bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi;

(7) Bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào;

(8) Bạn không được tổ chức một chiến dịch khuyến khích người khác cùng đăng đánh giá, bình luận cho dù là tích cực hay tiêu cực.

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa đánh giá, bình luận theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc đánh giá hoặc xóa đánh giá, ngay cả khi bất cứ ai xem xét đánh giá phản cảm hoặc không chính xác. Đánh giá không được chúng tôi chứng thực và không nhất thiết phải thể hiện ý kiến ​​của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đánh giá hoặc cho bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, hoặc tổn thất do bất kỳ xem xét. 

Bằng cách đăng bài đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, thanh toán đầy đủ, có thể chuyển nhượng và cấp phép để tái tạo, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, thực hiện, và / hoặc phân phối tất cả các nội dung liên quan đến đánh giá

CẤP PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG APP.

Cấp phép sử dụng

Nếu bạn truy cập Trang web thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động, máy tính bảng thì chúng tôi cấp cho bạn quyền có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát và để truy cập và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị đó tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này có trong các Điều khoản sử dụng này.

Bạn sẽ Không :

(1) Dịch ngược, thiết kế ngược, tách rời, cố gắng lấy mã nguồn của hoặc giải mã ứng dụng;

(2) Thực hiện bất kỳ sửa đổi, thích ứng, cải tiến, nâng cao, dịch thuật hoặc công việc phái sinh từ ứng dụng;

(3) Vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng ứng dụng;

(4) Xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo độc quyền nào (bao gồm mọi thông báo về bản quyền hoặc nhãn hiệu) được đăng bởi chúng tôi hoặc người cấp phép của ứng dụng;

(5) Sử dụng ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu, doanh nghiệp thương mại hoặc mục đích nào khác mà nó không được thiết kế hoặc dự định;

(6) Cung cấp ứng dụng qua mạng hoặc môi trường khác cho phép truy cập hoặc sử dụng bởi nhiều thiết bị hoặc người dùng cùng một lúc;

(7) Sử dụng ứng dụng để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm trực tiếp hoặc gián tiếp, cạnh tranh với hoặc bằng bất kỳ cách nào thay thế cho ứng dụng;

(8) Sử dụng ứng dụng để gửi các truy vấn tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc để gửi bất kỳ e-mail thương mại không mong muốn nào;

(9) Sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền hoặc bất kỳ giao diện nào hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng với ứng dụng.

Thiết bị Apple và Android

Các điều khoản sau áp dụng khi bạn sử dụng một ứng dụng di động có được từ Apple Store hoặc Google Play (mỗi ứng dụng Nhà phân phối ứng dụng của Nhà sản xuất bản) để truy cập Trang web:

(1) Giấy phép cấp cho bạn cho ứng dụng di động của chúng tôi bị giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple iOS hoặc Android, nếu có, và theo quy tắc sử dụng được quy định trong điều khoản dịch vụ của Nhà phân phối ứng dụng hiện hành;

(2) Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp mọi dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho ứng dụng di động theo quy định trong các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này có trong các Điều khoản sử dụng này hoặc theo yêu cầu khác theo luật hiện hành và bạn thừa nhận rằng mỗi Nhà phân phối ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với ứng dụng di động;

(3) Trong trường hợp ứng dụng di động không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Nhà phân phối ứng dụng hiện hành và Nhà phân phối ứng dụng, theo các điều khoản và chính sách của ứng dụng, có thể hoàn trả giá mua, nếu có, trả tiền cho ứng dụng di động và trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Nhà phân phối ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với ứng dụng di động;

(4) Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) bạn không ở trong một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ Việt nam, Hoa Kỳ, hoặc đã được chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ chỉ định là một kẻ khủng bố tại Vương quốc Hồi giáo và (ii) bạn không phải là đối tượng được liệt kê trong bất kỳ danh sách nào của chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ về các bên bị cấm hoặc bị hạn chế;

(5) Bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba hiện hành khi sử dụng ứng dụng di động, ví dụ: nếu bạn có ứng dụng VoIP, thì bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng ứng dụng di động;

(6) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà phân phối ứng dụng là người thụ hưởng bên thứ ba về các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này có trong các Điều khoản sử dụng này và mỗi Nhà phân phối ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này có trong các Điều khoản sử dụng này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

TRUYỀN THÔNG & MẠNG XÃ HỘI.

Là một phần chức năng của trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với các tài khoản trực tuyến bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản đó, một Tài khoản bên thứ ba ) bằng cách:

(1) cung cấp Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua Trang web; hoặc

(2) cho phép chúng tôi truy cập Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện hiện hành chi phối việc bạn sử dụng từng Tài khoản bên thứ ba.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản bên thứ ba của bạn cho chúng tôi và / hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, mà không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng Tài khoản bên thứ ba và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải chịu bất kỳ giới hạn sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Tài khoản bên thứ ba áp đặt.

Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng

(1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba (Mạng xã hội của bạn, nội dung) để nó có sẵn trên và thông qua Trang web thông qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và

(2) chúng tôi có thể gửi và nhận từ Tài khoản bên thứ ba của bạn trong phạm vi bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản bên thứ ba.

Tùy thuộc vào Tài khoản bên thứ ba bạn chọn và tuân theo cài đặt quyền riêng tư mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba đó, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ được liên kết không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị chấm dứt bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì Nội dung mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web.

Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của bạn trên Trang web và Tài khoản bên thứ ba của bạn bất cứ lúc nào. XIN LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN ĐƯỢC CHÍNH XÁC THEO HỢP ĐỒNG CỦA BẠN (S) VỚI CÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA.

Chúng tôi không nỗ lực để xem xét bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính chính xác, tính hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản bên thứ ba và danh sách liên lạc của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng Trang web .

Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa Trang web và Tài khoản bên thứ ba của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi có được thông qua Tài khoản bên thứ ba đó, ngoại trừ tên người dùng và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn.

BẢN ĐỆ TRÌNH

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web ("Đệ trình") do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế các Đệ trình này cho bất kỳ mục đích hợp pháp, thương mại hoặc mặt khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy và bạn bảo đảm rằng mọi Đệ trình đó là nguyên bản với bạn hoặc bạn có quyền gửi Đệ trình đó. Bạn đồng ý sẽ không có khiếu nại chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc chiếm đoạt thực tế hoặc chiếm dụng quyền sở hữu nào trong Đệ trình của bạn.

WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA VÀ NỘI DUNG

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web) các liên kết đến các trang web khác ("Trang web của bên thứ ba") cũng như các bài viết, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng , phần mềm và nội dung hoặc các mục khác thuộc hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba").

Các trang web của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba như vậy không được điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc tính đầy đủ của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua trang web hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên Trang web hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên , có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, độ nhạy cảm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba.

Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào không bao hàm sự chấp thuận hoặc chứng thực của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu rủi ro và bạn nên biết rằng các Điều khoản sử dụng này không còn chi phối.

Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực hành thu thập dữ liệu của bất kỳ trang web nào bạn điều hướng từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm gì liên quan đến các giao dịch mua đó chỉ dành riêng cho bạn và bên thứ ba hiện hành.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ cho chúng tôi vô hại trước mọi tác hại do bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với các trang web của bên thứ ba.

QUẢNG CÁO

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và các thông tin khác trong một số khu vực nhất định của trang web, chẳng hạn như quảng cáo trên thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ (banner). Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nội dung quảng cáo mà bạn đặt trên Trang web và mọi dịch vụ hoặc sản phẩm được bán thông qua các quảng cáo đó.

Hơn nữa, với tư cách là một nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền hợp đồng.

[Là một nhà quảng cáo, bạn đồng ý rằng các quảng cáo như vậy phải tuân theo các điều khoản về Thông báo và Chính sách về Bản quyền, tuân thủ quy định pháp luật quảng cáo của nước sở tại.]

QUẢN LÝ WEBSITE

Chúng tôi bảo lưu quyền, không phải là nghĩa vụ, để:
(1) giám sát Trang web về việc vi phạm các Điều khoản sử dụng này;
(2) có hành động pháp lý phù hợp với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật;
(3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
(4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây bất kỳ gánh nặng nào cho hệ thống của chúng tôi;
(5) mặt khác quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo điều kiện cho hoạt động đúng đắn của Trang web.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi đặc biệt lưu ý tới quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi [BẤM VÀO ĐÂY] / đã được công bố trên Trang web.

Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web có thể được lưu trữ tại Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc một quốc gia nào khác được đặt máy chủ.

Nếu bạn truy cập Trang từ Liên minh Châu Âu, Châu Á hoặc bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới bằng luật pháp hoặc các yêu cầu khác liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Việt Nam, Hoa Kỳ.. thì khi bạn sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang Việt Nam, Hoa Kỳ... và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý tại Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc quốc gia lưu trữ trang web.

[Hơn nữa, chúng tôi không đồng ý, chấp nhận, yêu cầu hoặc thu thập thông tin từ trẻ em hoặc cố ý tiếp thị cho trẻ em. Do đó, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em Việt Nam, Hoa Kỳ, nếu chúng tôi nhận được kiến ​​thức thực tế rằng bất kỳ ai dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không cần sự đồng ý của phụ huynh cần thiết và có thể kiểm chứng, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi Trang web nhanh chóng như là hợp lý thực tế.]

GIỚI HẠN & KẾT THÚC

Các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ QUY ĐỊNH NÀO KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO QUYỀN, TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KÌ ĐẠI DIỆN, BẢO HÀNH NÀO, HOẶC COVENANT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ LUẬT ÁP DỤNG NÀO HOẶC QUY ĐỊNH. CHÚNG TÔI CÓ THỂ KẾT THÚC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN TRONG TRANG WEB HOẶC XÓA [TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ] BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ BẮT ĐẦU BẤT KỲ THỜI GIAN NÀO, KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, TRONG BÌNH LUẬN GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể thay mặt cho bên thứ ba buổi tiệc.

Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn theo đuổi việc xử lý dân sự, hình sự và xử phạt.

SỬA ĐỔI & TƯƠNG TÁC

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ có sẵn mọi lúc. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản sử dụng và việc sử dụng Trang web của bạn được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước sở tại, áp dụng cho các thỏa thuận được đưa ra và được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi nội địa, mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc pháp luật. Nếu bạn mua bán hàng hoá xuyên quốc gia, luật quốc tế sẽ được áp dụng.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Phương án 1:

Bất kỳ hành động pháp lý nào thuộc bất kỳ tính chất nào do bạn hoặc chúng tôi mang lại (gọi chung là các Bên và cá nhân,) một Bên, sẽ được bắt đầu hoặc truy tố tại tòa án, và các Bên đồng ý và từ bỏ tất cả các biện pháp bảo vệ thiếu thẩm quyền cá nhân và diễn đàn không triệu tập liên quan đến địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án tiểu bang và liên bang đó.

Áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi các Điều khoản Sử dụng này. Trong mọi trường hợp, bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào được đưa ra bởi một trong hai Bên liên quan đến Trang web sẽ được bắt đầu sau hơn 5 năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh.

Phương án 2:

Đàm phán không chính thức

Để giải quyết nhanh chóng và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (mỗi "Tranh chấp" và gọi chung, Tranh chấp tranh chấp) được đưa ra bởi bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, một Bên Đảng , các Bên Bên lề), Các Bên đồng ý trước tiên cố gắng đàm phán bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ các Tranh chấp được cung cấp rõ ràng dưới đây) một cách không chính thức trong ít nhất 60 ngày trước khi bắt đầu phân xử. Các cuộc đàm phán không chính thức này bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

TRỌNG TÀI PHÂN XỬ.

Nếu các Bên không thể giải quyết Tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức, Tranh chấp (trừ các Tranh chấp được loại trừ rõ ràng dưới đây) sẽ được giải quyết cuối cùng và độc quyền bằng trọng tài ràng buộc. BẠN ĐÃ HIỂU CÁC QUY ĐỊNH NÀY, BẠN MUỐN CÓ QUYỀN ĐỂ KIẾM ĐƯỢC TRONG TÒA ÁN VÀ CÓ THỬ NGHIỆM JURY.

Trọng tài sẽ được bắt đầu và tiến hành theo Quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") và, khi thích hợp, Thủ tục bổ sung của AAA về tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng ("Quy tắc người tiêu dùng AAA"), cả hai đều có sẵn tại Trang web AAA www.adr.org.

Phí trọng tài của bạn và phần bồi thường của trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA và, nếu phù hợp, được giới hạn bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA. [Nếu chi phí đó được xác định bởi trọng tài là quá mức, chúng tôi sẽ trả tất cả phí và chi phí trọng tài.]]

Việc phân xử trọng tài có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc nộp các tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần đưa ra tuyên bố lý do trừ khi được yêu cầu bởi một trong hai Bên. Trọng tài viên phải tuân theo luật hiện hành và bất kỳ phán quyết nào cũng có thể bị thách thức nếu trọng tài viên không làm như vậy.

Trừ khi có quy định khác của các quy tắc AAA hiện hành hoặc luật áp dụng, trọng tài sẽ diễn ra tại [tên quận], [tên tiểu bang]. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản này,