Trách nhiệm xã hội - Chính sách của VinAqua Trúc Lâm

Tóm tắt & mục đích

Chính sách về Trách nhiệm xã hội (CSR) của VinAqua Trúc Lâm đề cập đến trách nhiệm của chúng tôi đối với môi trường. Sự tồn tại của công ty chúng tôi không phải đơn lẻ. Đó là một phần của một hệ thống lớn hơn bao gồm con người, giá trị , các tổ chức khác và tự nhiên. Trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp là trả lại cho thế giới như những gì nó mang lại cho chúng ta.

Trách nhiệm xã hội của VinAqua Trúc Lâm là gì?

Chính sách về Trách nhiệm xã hội của chúng tôi vạch ra những nỗ lực của chúng tôi để trả lại cho thế giới những gì nó mang lại cho chúng tôi.

Phạm vi

Chính sách này áp dụng cho công ty của chúng tôi và các công ty con của nó. Nó cũng có thể đề cập đến các nhà cung cấp và đối tác.

Các yếu tố chính sách

Chúng tôi muốn trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính chuyên nghiệp.

Trách nhiệm xã hội của công ty chúng tôi thuộc hai loại: tuân thủchủ động . Tuân thủ đề cập đến cam kết của công ty chúng tôi về tính hợp pháp và sẵn sàng tuân thủ các giá trị cộng đồng. Tính chủ động là mọi sáng kiến nhằm thúc đẩy quyền con người, giúp đỡ cộng đồng và bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng ta.

* Tuân thủ

Tính hợp pháp

Công ty chúng tôi sẽ :

 • Tôn trọng luật pháp.
 • Tôn trọng các chính sách nội bộ.
 • Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh là hợp pháp.
 • Giữ mọi quan hệ đối tác và cộng tác luôn cởi mở và minh bạch.

Đạo đức kinh doanh

Chúng tôi sẽ luôn tiến hành công việc kinh doanh một cách chính trực và tôn trọng nhân quyền.

 • An toàn và giao dịch công bằng.
 • Tôn trọng người tiêu dùng.
 • Thực hành chống hối lộ và chống tham nhũng.

Ví dụ về Trách nhiệm xã hội của VinAqua Trúc Lâm

Bảo vệ môi trường

Công ty chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải bảo vệ môi trường tự nhiên. Giữ cho môi trường của chúng ta xanh, sạch và không bị ô nhiễm là một lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ các phương pháp tiên tiến nhất khi xử lý rác thải và sử dụng các chất hóa học. Quản lý cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng.

Bảo vệ con người

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi :

 • Không mạo hiểm sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và cộng đồng của chúng tôi..
 • Tránh làm tổn hại đến cuộc sống của người dân địa phương và bản địa.
 • Hỗ trợ sự đa dạng và hòa nhập.

Quyền con người

Công ty chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ quyền con người. Chúng tôi là một nhà tuyển dụng cam kết có cơ hội bình đẳng và sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật trong sử dụng lao động . Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm nhân quyền ở bất kỳ quốc gia nào (ví dụ: lao động cưỡng bức).

*Tính chủ động

Quyên góp và từ thiện

Công ty của chúng tôi có thể tiết kiệm ngân sách để quyên góp tiền, cũng như hợp tác quyên góp với các tổ chức từ thiện. Các khoản đóng góp này sẽ nhằm mục đích:

 • Thúc đẩy nghệ thuật, giáo dục và các sự kiện cộng đồng.
 • Giảm nhẹ gánh nặng xã hội.
 • Giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.
 • Giúp đỡ nạn nhân trong thiên tai...

Hoạt động tình nguyện

Công ty chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên của mình tham gia các hoạt động tình nguyện. Họ có thể tình nguyện thông qua các chương trình được tổ chức trong nội bộ hoặc bên ngoài. Công ty chúng tôi có thể tài trợ cho các sự kiện tình nguyện từ các tổ chức khác.

Giữ gìn môi trường

Ngoài các nghĩa vụ pháp lý, công ty chúng tôi sẽ chủ động bảo vệ môi trường. Ví dụ về các hoạt động liên quan bao gồm:

 • Tái chế.
 • Bảo toàn năng lượng.
 • Tổ chức các chuyến dã ngoạn trồng cây xanh.
 • Sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường.

Hỗ trợ cộng đồng

Công ty của chúng tôi có thể khởi xướng và hỗ trợ các chương trình giáo dục và đầu tư cộng đồng. Ví dụ, nó có thể bắt đầu hợp tác với các nhà cung cấp để xây dựng các tòa nhà công cộng. Nó có thể cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các phong trào nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa và kinh tế của các cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Học hỏi, nâng cao kỹ năng.

Chúng tôi sẽ tích cực đầu tư vào R&D. Chúng tôi sẽ cởi mở với các đề xuất và lắng nghe cẩn thận các ý kiến. Công ty chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cải tiến cách thức hoạt động. Công ty chúng tôi cam kết tuân thủ Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động để quảng bá danh tính của mình như một doanh nghiệp có trách nhiệm và ý thức xã hội.

 

Chính sách này được thông báo tới tất cả các bộ phận kinh doanh và nhà cung cấp. Người quản lý cũng chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề CSR.