Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Cập nhật : Tháng 11, 2023

Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Các từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Cho mục đích của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này:

  • Công ty (được gọi là "Công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi" trong Tuyên bố từ chối trách nhiệm này) là Công ty cổ phần VinAqua Trúc Lâm, có trụ sở tại 08 Ngõ Vườn Treo, Phường Phan Si Păng, Tx. Sapa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
  • Dịch vụ, Sản phẩm : các dịch vụ hoặc sản phẩm đăng tải trên Website.
  • E-travel.vn : là trang web bạn đang truy cập và sử dụng.
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc tổ chức, pháp nhân khác đang truy cập hoặc sử dụng dịch vụ trên website E-travel.vn.
  • Website liên quan đến E-travel.vn, truy cập từ https://e-travel.vn/

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

Thông tin sản phẩm, dịch vụ đăng trên trên website là do người bán, đối tác hoặc đại lý cung cấp đăng tải.

Công ty không chịu trách nhiệm về các sai sót hoặc thiếu trong nội dung của sản phẩm, dịch vụ do nhà cung cấp đăng tải hoặc ủy quyền đăng tải. 

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào, cho dù trong một hành động hợp đồng, sơ suất hoặc hành vi sai trái khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung của dịch vụ. Công ty có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung sản phẩm, dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. 

Công ty không đảm bảo rằng 100% các sản phẩm được mua, tải xuống từ website  không có vi rút hoặc các thành phần độc hại khác. ( Các sản phẩm do người bán cung cấp )

Tuyên bố từ chối trách nhiệm liên kết bên ngoài

Website có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được cung cấp hoặc duy trì bởi hoặc theo bất kỳ cách nào được liên kết với Công ty.

Xin lưu ý rằng Công ty không đảm bảo tính chính xác, liên quan, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên các trang web bên ngoài này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về lỗi và thiếu sót

Thông tin do website cung cấp chỉ dành cho hướng dẫn chung về các vấn đề quan tâm. Ngay cả khi Công ty thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng nội dung của sản phẩm, dịch vụ là mới nhất và chính xác, các sai sót có thể xảy ra. Ngoài ra, do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và các quy định, có thể có sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong thông tin cập nhật từ phía nhà cung cấp.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc đối với kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm sử dụng tính hợp pháp

Website có thể sử dụng tài liệu có bản quyền mà không phải lúc nào cũng được chủ sở hữu bản quyền cho phép cụ thể. Công ty đang cung cấp những tài liệu đó để đánh giá, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu.

Công ty tin rằng điều này cấu thành "việc sử dụng hợp pháp" bất kỳ tài liệu có bản quyền nào như được quy định trong phần 107 của luật Bản quyền Hoa Kỳ.

Nếu Bạn muốn sử dụng tài liệu có bản quyền từ website cho các mục đích của riêng bạn ngoài mục đích sử dụng hợp pháp, Bạn phải xin phép chủ sở hữu bản quyền.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về đánh giá, nhận xét

Trên website có thể chứa các quan điểm và ý kiến ​​của riêng các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của bất kỳ độc giả, cơ quan, tổ chức, nhà tuyển dụng hoặc công ty nào khác, bao gồm cả Công ty chúng tôi.

Nhận xét do người dùng đăng lên công khai là trách nhiệm duy nhất của họ và người dùng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bất kỳ lời bôi nhọ hoặc kiện tụng nào phát sinh từ nội dung được viết trong hoặc do kết quả trực tiếp của nội dung được viết trong nhận xét.

E-Travel.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ bình luận nào được công bố bởi người dùng và có quyền xóa bất kỳ bình luận nào vì bất kỳ lý do gì.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về các nội dung tư vấn.

Thông tin trên website được cung cấp với sự hiểu biết rằng E-Travel.vn ở đây không tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ và tư vấn pháp lý, kế toán, thuế hoặc chuyên nghiệp khác. Các nội dung đăng tải thường được cung cấp từ bên thứ ba. Do đó, nó không nên được sử dụng để thay thế cho việc tham vấn với các cố vấn kế toán, thuế, pháp lý chuyên nghiệp hoặc các cố vấn có thẩm quyền khác.

Trong mọi trường hợp, E-Travel.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm "Sử dụng với rủi ro của riêng bạn"

Tất cả thông tin trên website được cung cấp "nguyên trạng", không thể đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bảo đảm về hiệu suất, khả năng buôn bán và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc hành động được thực hiện dựa trên thông tin do website cung cấp hoặc đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả, đặc biệt hoặc tương tự, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm khi khách hàng mua trực tiếp từ shop/nhà cung cấp không thông qua website

Trên trang sản phẩm, một số trường hợp, thông tin shop/nhà cung cấp sẽ được hiển thị. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với shop/nhà cung cấp để mua hàng hoá, dịch vụ.

Giao dịch này nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi do đó chúng tôi hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi: